Đặng Quốc Thái vừa mua acc #CF9k 15
Mull Null vừa mua acc #CF49k 04
Mull Null vừa mua acc #CF49k 027
Mull Null vừa mua acc #CF49k 021
TiFcTi vừa mua acc #LQ100k 018
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #LQ 15817
Phạm Thành Tâm vừa mua acc #CF49k 030
Đặng Quốc Thái vừa mua acc #CF 16062
Trần Thanh vừa mua acc #CF9k 13
Trần Thanh vừa mua acc #CF9k 100

Nick Liên Quân Mobile


 • Kim Cương V
 • : 41
 • : 90
 • : 42
600,000 CARD
402,000 ATM
 • Bạch Kim III
 • : 49
 • : 90
 • : 45
550,000 CARD
368,500 ATM
 • Bạc I
 • : 39
 • : 90
 • : 43
550,000 CARD
368,500 ATM
 • Bạch Kim III
 • : 38
 • : 90
 • : 38
550,000 CARD
368,500 ATM
 • Bạch Kim I
 • : 47
 • : 90
 • : 42
520,000 CARD
348,400 ATM
 • Bạch Kim I
 • : 40
 • : 90
 • : 40
450,000 CARD
301,500 ATM
 • Bạch Kim I
 • : 48
 • : 78
 • : 33
430,000 CARD
288,100 ATM
 • Bạch Kim III
 • : 46
 • : 90
 • : 34
420,000 CARD
281,400 ATM
 • Bạch Kim IV
 • : 45
 • : 90
 • : 35
420,000 CARD
281,400 ATM
 • Kim Cương IV
 • : 40
 • : 90
 • : 31
400,000 CARD
268,000 ATM
 • Bạch Kim II
 • : 45
 • : 90
 • : 34
400,000 CARD
268,000 ATM
 • Kim Cương V
 • : 38
 • : 90
 • : 36
370,000 CARD
247,900 ATM
 • Bạch Kim III
 • : 40
 • : 90
 • : 28
350,000 CARD
234,500 ATM
 • Bạch Kim III
 • : 44
 • : 61
 • : 31
350,000 CARD
234,500 ATM
 • Bạch Kim I
 • : 42
 • : 64
 • : 25
350,000 CARD
234,500 ATM
 • Bạch Kim IV
 • : 41
 • : 90
 • : 40
350,000 CARD
234,500 ATM
 • Kim Cương V
 • : 42
 • : 90
 • : 30
340,000 CARD
227,800 ATM
 • Bạch Kim V
 • : 39
 • : 90
 • : 37
320,000 CARD
214,400 ATM
 • Vàng II
 • : 40
 • : 78
 • : 36
320,000 CARD
214,400 ATM
 • Bạch Kim IV
 • : 41
 • : 85
 • : 37
320,000 CARD
214,400 ATM