Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #CF 15805
Thành Ml vừa mua acc #CF9k 74
Thành Ml vừa mua acc #CF9k 17
Thành Ml vừa mua acc #CF9k 102
Thành Ml vừa mua acc #CF9k 1
Thành Ml vừa mua acc #CF9k 49
Thang Ho Minh vừa mua acc #LOL 16016
Thành Ml vừa mua acc #CF49k 033
Lê Ngọc Thịnh vừa mua acc #CF9k 90
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #LOL 15296

Giao Dịch Trực Tiếp


À bên mình chỉ nhận giao dịch trực tiếp cho tài khoản trị giá cao ( cụ thể là trên 1.500.000 Vnđ )
Những tài khoản dưới 1.500.000 Vnđ thì phụ thi phí 50k/lần GDTT.
Và tài khoản dưới 900k phụ thu phí 100k/lần GDTT.
Do hầu hết khách bên mình toàn mua tự động và Chuyển Khoản Ngân Hàng.

SĐT : 097.446.4495
Địa Chỉ GDTT : Q.Thủ Đức, Tp.HCM.
Facebook Hổ Trợ : Nguyễn Viết Quy