Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #CF 15805
Thành Ml vừa mua acc #CF9k 74
Thành Ml vừa mua acc #CF9k 17
Thành Ml vừa mua acc #CF9k 102
Thành Ml vừa mua acc #CF9k 1
Thành Ml vừa mua acc #CF9k 49
Thang Ho Minh vừa mua acc #LOL 16016
Thành Ml vừa mua acc #CF49k 033
Lê Ngọc Thịnh vừa mua acc #CF9k 90
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #LOL 15296

Hướng Dẫn Đổi Thông Tin


+ Thông tin tài khoản Acc CF gồm 4 thông tin chính: ( Những TT này mình đã gửi đầy đủ khi các bạn mua Acc )
✓ Email
✓ Câu hỏi bảo mật và câu trả lời
✓ Số điện thoại ( SMS Banking )
✓ Chứng minh nhân dân

  • Các Bạn Liên Hệ Trực Tiếp FacebookĐể Được Hổ Trợ Nhé!!!
  • Do Update mới từ VTC nên mình chỉ trự tiếp.