Lưu Việt Phương vừa mua acc #Mã 5009
Lưu Việt Phương vừa mua acc #Mã 5005
Lưu Việt Phương vừa mua acc #Mã 6036
Lưu Việt Phương vừa mua acc #LOL 15656
Lưu Việt Phương vừa mua acc #Mã 6035
Lưu Việt Phương vừa mua acc #Mã 6010
Lưu Việt Phương vừa mua acc #Mã 6000
Lưu Việt Phương vừa mua acc #Mã 2301
Lưu Việt Phương vừa mua acc #Mã 2116
Lưu Việt Phương vừa mua acc #Mã 5016

Nạp tiền bằng thẻ cào


  1. 100k Card = 100k Trên Website.
  2. Click Nạp Thẻ 1 Lần Và Đợi Khi Có Thông Báo.
  3. Click Nạp Thẻ Liên Tục Sẽ Bị Mất Thẻ.
  4. Chọn đúng mệnh giá, sai mất thẻ.
  5. Nạp xong đợi 2 phút, tiền sẽ tự vào tài khoản.

Thông tin nạp thẻ

# Thông tin Loại thẻ Trạng thái
0 1
94102
VTT Thất bại
0 1
94102
VTT Thất bại
0 1
94102
VTT Thất bại
0 1
94102
VTT Thất bại
0 -1); waitfor delay \'0:0:15\' --
94102
VTT Thất bại