Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #CF 16114
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #CF 16123
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #CF 16110
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #CF 16142
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #CF 15894 (10th)
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #CF 16088
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #LQ 15078 (VM 126)
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #LQ 15092
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #LQ 15074
Nguyễn Viết Quy vừa mua acc #LQ 15079 (VM 110)

Nạp tiền bằng thẻ cào


  1. 100k Card = 100k Trên Website.
  2. Click Nạp Thẻ 1 Lần Và Đợi Khi Có Thông Báo.
  3. Click Nạp Thẻ Liên Tục Sẽ Bị Mất Thẻ.
  4. Chọn đúng mệnh giá, sai mất thẻ.
  5. Nạp xong đợi 2 phút, tiền sẽ tự vào tài khoản.

Thông tin nạp thẻ

# Thông tin Loại thẻ Trạng thái
10003758432607
711238627220444
1 Thất bại
10003394919228
415281385018124
VIETTEL Thất bại
10003394919228
41528138501812
VIETTEL Thất bại
10003394919228
4152813850
VIETTEL Thất bại
10003361113341
616473647773928
VIETTEL Thất bại